Category Archives: Uncategorized

งานอาชีพ ติวเตอร์มือใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก

อย่าว่าแต่ในปัจจุบันนี้จะมีโรงเรียนกวดวิชาหรือสถาบันกวดวิชาขึ้นเป็นจำนวนมากเพียงอย่างเดียว แต่เท่าที่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นมากตามมาคือ ติวเตอร์มือใหม่ ที่กำลังก้าวย่างเข้ามาสู่โรงเรียนกวดวิชาและสถาบันกวดวิชาต่าง ๆ ด้วยเช่นเดียวกัน การเกิดติวเตอร์มือใหม่ขึ้นเป็นจำนวนมาก ย่อมเป็นการประกาศให้เห็นว่า ในปัจจุบันกำลังการผลิตติวเตอร์นั้นได้รับความนิยมและกำลังขยับขยายไปในวงกว้างพอ ๆ กับกำลังการผลิต และขับเคลื่อนของโรงเรียนกวดวิชาและสถาบันกวดวิชาที่เกิดขึ้นอย่างมากมายด้วยเช่นกัน   แต่ในเมื่อมีโรงเรียนกวดวิชาและสถาบันกวดวิชาเกิดขึ้นอย่างมากมายเช่นนี้ ติวเตอร์มือใหม่ที่เกิดขึ้นมากมายในปัจจุบันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกังวลใจ เพราะนั่นจะเป็นสิ่งยืนยันว่า สถาบันและโรงเรียนกวดวิชาที่กำลังขยับขยายมากขึ้นเท่ากับติวเตอร์ จะสามารถรองรับติวเตอร์ที่มีคุณภาพให้เข้าไปประกอบอาชีพติวเตอร์ในสถาบันหรือโรงเรียนกวดวิชานั้น ๆ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

 เพียงแต่ติวเตอร์ทุกคนจะต้องประชันบทบาทและฝีมือต่าง ๆ เพื่อประเดิมและประลอง เป็นการประกาศศักดา ว่าติวเตอร์คนไหนที่มีความเหมาะสมกับสถาบันไหนและโรงเรียนไหนมากที่สุด และคนที่มีกำลังวังชาพร้อมทั้งมีประสิทธิภาพเหนือการประลองในการค้นหาติวเตอร์เท่านั้น ที่จะสามารถย่างก้าวเข้าสู่ยุทธจักรสถาบันหรือโรงเรียนกวดวิชาตามสถานที่ต่าง ๆ ได้ อย่างน้อยการค้นหาติวเตอร์ให้เข้ามาประจำอยู่ในโรงเรียนกวดวิชาหรือสถาบันกวดวิชา ก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการคัดกรองเหมือนกับการคัดกรองพนักงานต่าง ๆ ตามบริษัท เพราะเป็นการสร้างหลักประกันว่าในขณะที่ทำการคัดกรองนั้น สถาบันและโรงเรียนกวดวิชาได้ติวเตอร์ที่มีคุณภาพเข้าไปช่วยเหลือในด้านของการทำงานและการดำเนินการ