อย่าว่าแต่ในปัจจุบันนี้จะมีโรงเรียนกวดวิชาหรือสถาบันกวดวิชาขึ้นเป็นจำนวนมากเพียงอย่างเดียว แต่เท่าที่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นมากตามมาคือ ติวเตอร์มือใหม่ ที่กำลังก้าวย่างเข้ามาสู่โรงเรียนกวดวิชาและสถาบันกวดวิชาต่าง ๆ ด้วยเช่นเดียวกัน การเกิดติวเตอร์มือใหม่ขึ้นเป็นจำนวนมาก ย่อมเป็นการประกาศให้เห็นว่า ในปัจจุบันกำลังการผลิตติวเตอร์นั้นได้รับความนิยมและกำลังขยับขยายไปในวงกว้างพอ ๆ กับกำลังการผลิต และขับเคลื่อนของโรงเรียนกวดวิชาและสถาบันกวดวิชาที่เกิดขึ้นอย่างมากมายด้วยเช่นกัน   แต่ในเมื่อมีโรงเรียนกวดวิชาและสถาบันกวดวิชาเกิดขึ้นอย่างมากมายเช่นนี้ ติวเตอร์มือใหม่ที่เกิดขึ้นมากมายในปัจจุบันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกังวลใจ เพราะนั่นจะเป็นสิ่งยืนยันว่า สถาบันและโรงเรียนกวดวิชาที่กำลังขยับขยายมากขึ้นเท่ากับติวเตอร์