Tag Archives: ทัวร์จีน

วัดพระหยกขาว

วัดพระหยกขาวแห่งเมืองเซี่ยงไฮ้ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เก่าแก่ของจีนอีกแห่งหนึ่งที่อยากแนะนำให้คนที่กำลังคิดจะไปทัวร์จีนให้เลยไปกราบไหว้ขอพรเพราะเนื่องจากว่าวัดพระหยกขาวแห่งนี้รวมถึงองค์พระปฏิมาหยกขาวที่ประดิษฐานอยู่ในวัดล้วนแล้วแต่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจมากดังนั้นในบทความตอนนี้เราจะมาพูดถึงวัดพระหยกขาวกันครับ


วัดพระหยกขาวที่พูดถึงอยู่นี้ตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของนครเซี่ยงไฮ้ที่เป็นเขตเมืองที่ทันสมัยที่สุด โดยวัดพระหยกขาวได้ถูกสร้างขึ้นในปี พศ.2425
ความสำคัญของวัดพระหยกขาวแห่งนี้ก็คือเป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่จำนวน 2 องค์ทีได้อัญเชิญมาจากพม่าโดยพระพุทธรูปทั้ง 2 องค์นี้ทำจากหยกขาวล้วนซึ่งพระพุทธรูปทั้ง 2 องค์ที่พูดถึงนี้มีทั้งสิ้น 2 ปาง ได้แก่ปางนั่งสมาธิและปางไสยาสน์โดยองค์พระพุทธรูปปางนั่งสมาธินั้นองค์พระมีความสูงประมาณ 190 เซนติเมตร ประดับด้วยเพชรพลอย หินมโนรา และ มรกต ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการอดอาหารและตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ส่วนพระพุทธรูปปางไสยาสน์นั้นมีความยาว 96 เซนติเมตร นอนเอียงไปทางด้านขวา พระหัตถ์ขวาหนุนพระเศียรด้วยพระหัตถ์ขวา พระหัตถ์ซ้ายวางแนบลำตัว ซึ่งบรรดานักท่องเที่ยวเรียกลักษณะเช่นนี้เรียกว่า ปรินิพพาน
วัดพระหยกขาวนี้ได้รับการบูรณะและปฏิสังขรณ์มาโดยตลอดหลายยุคหลายสมัยโดยการบูรณะแต่ละครั้งทางวัดได้มีการคงศิลปะแบบดั้งเดิมเอาไว้ตลอดเพื่อไม่ให้สูญหายไปรวมไปถึงยังเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเบอร์หนึ่งของคนเซี่ยงไฮ้ในปัจจุบันอีกด้วย