Tag Archives: ทัวร์สังเวชนียสถาน

ทัวร์สังเวชนียสถาน

india-0101

ทิ้งท้ายเอาไว้ในบทความตอนที่แล้วว่าคนบ้านเราที่ไปทัวร์อินเดียส่วนใหญ่นั้นมักจะไปเพื่อการแสวงบุญหรือเดินตามรอยอารยธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสดาเอกของศาสนาพุทธเสียเป็นส่วนใหญ่มีแค่ส่วนน้อยที่จะไปทัวร์อินเดียเพื่อการช็อปปิ้งเหมือนฝรั่งเศสหรือฮ่องกง ซึ่งต้องขอบอกครับการไปทัวร์อินเดียเพื่อตามรอยบาทพระพุทธองค์นั้นเป็นการทัวร์ที่มีความน่าสนใจไม่น้อยส่วนจะน่าสนใจแค่ไหน อย่างไร เราไปดูพร้อมๆ กันครับ

               การทัวร์อินเดียเพื่อตามรอยนั้นบริษัททัวร์ที่ส่วนใหญ่มักจะจัดกันเป็นแพทเทิร์นซึ่งไม่ว่าทัวร์ไหนก็จะจัดแบบนื้คือพานำชมสังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่งอันประกอบด้วยสถานที่ประสูติ สถานที่ตรัสรู้ สถานที่แสดงปฐมเทศนา และสถานที่ปรินิพพาน ซึ่งบริษัททัวร์จะเรียกโปรแกรมนี้ว่า “ทัวร์สังเวชนียสถานสี่ตำบล” การเดินทางไปทัวร์ตามรอยนี้จะเริ่มต้นที่ลุมพินีวันอันเป็นสถานที่กำเนิดขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยสถานที่แห่งนี้ปัจจุบันได้รับการบูรณะจนสวยงามและมีการสร้างพระพุทธเจ้าน้อยโดยการร่วมใจของประชาชนชาวไทยมาประดิษฐานไว้ ณ ที่นี่ด้วยครับ

               หลังจากผ่านลุมพินีวันไปทางทัวร์เค้าก็จะพาเราไปยังพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ ซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็มีประวัติความเป็นมาในสมัยพุทธกาลที่น่าสนใจไม่แพ้ที่อื่นเช่นกัน ส่วนที่เมืองสารนาถนั้นเป็นสถานที่พระองค์ได้แสดงปฐมเทศนาซึ่งย่อมแน่นอนว่าเป็นที่ตั้งของป่าอิสิปตนมฤคทายวันในสมัยโบราณนั่นเอง

               ส่วนสถานที่สุดท้ายที่เขาจะพาเราไปทัวร์ปิดท้ายนั้นก็คือเมืองกุสินาราเมืองที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานและถวายพระเพลิงพระสรีรางคารนั่นเองครับ ซึ่งการทัวร์สถานที่ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ภายใน 1 วัน