Tag Archives: เงินกู้

ทำความรู้จักกับ “เงินด่วน” กันเถอะ

เงินด่วน

ในปัจจุบันนี้ “เงิน” ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญที่ใช้ในการดำเนินชีวิต เพราะทุกอย่างในชีวิตล้วนต้องใช้เงิน แน่นอนว่าหลาย คนคงต้องเจอกับปัญหาเงินไม่พอกับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน และต้องมองหาตัวช่วยอย่าง “เงินด่วน” ซึ่งวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเงินด่วนกัน

 

“เงินด่วน”

หรือจะเรียกอีกอย่างว่า “สินเชื่อ” เป็นการนำเงินออกมาใช้ก่อน ไม่ว่าจะเป็นการกดเงินสดออกมา หรือการนำไปผ่อนสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ก็ได้ โดยจะมีการทำสัญญากันระหว่าง 2 ฝ่ายคือผู้กู้ (คนที่มาขอกู้เงิน) และผู้ให้กู้(เจ้าของเงิน) ว่าจะต้องคืนเงินในส่วนที่ใช้ไปรวมถึงอัตราดอกไม้ที่ต้องจ่ายให้กับผู้ให้กู้ โดยการที่สมัครเงินด่วนนั้นจะทำให้การใช้เงินของคุณมีสภาพคล่องขึ้น

มีเงินใช้จ่ายในแต่ละเดือนที่เพียงพอ รนมไปถึงรู้สึกอุ่นใจมากขึ้นด้วย ซึ่งเงินด่วนหรือสินเชื่อก็มีอยู่หลากหลายประเภทด้วยกัน เรามารู้จักกับประเภทของเงินด่วนกันต่อเลย

 

ประเภทของเงินด่วน หรือสินเชื่อ

การแบ่งประเภทของเงินด่วนนั้นอย่างแรกคือการแบ่งตามลักษณะของผู้ใช้สินเชื่อ แบ่งตามลักษณะรูปแบบการให้บริการ

แบ่งตามลักษณะการชำระคืน แบ่งตามลักษณะของแหล่งที่มาสินเชื่อ แบ่งตามระยะเวลาในการให้สินเชื่อ แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ และสุดท้ายคือการแบ่งตามหลักประกัน

 

หายสงสัยกันแล้วใช่ไหมว่าเงินด่วนที่หลายคนพูดกันมันคืออะไรซึ่ง “เงินด่วน” สามารถช่วยให้การใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของคุณดีขึ้น แต่คุณต้องมีความรับผิดชอบในการใช้คืนในภายหลังด้วยเช่นกัน